proizvodnja celicnih profila nis

proizvodnja celicnih profila nis je samo jedna od delatnosti kojom se bavi Linija Tip Nis

Čelik

Čelik je materijal koji se proizvodi i obrađuje u različitim oblicima. Proizvodnja čelika uključuje niz postupaka koji se obično nazivaju proizvodni ciklus. Obrada čelika podrazumeva postupke poput rezanja, bušenja, brušenja, zavarivanja i drugih procesa koji se primenjuju na čelik kako bi se oblikovao i pripremio za upotrebu.

proizvodnja celicnih profila nis

proizvodnja celicnih profila nis je samo jedna od delatnosti kojom se bavi Linija Tip Nis

Prerada čelika je takođe važan proces jer omogućava oblikovanje čelika u željene oblike i veličine. Ovo uključuje procese kao što su CNC sečenje, brušenje, bušenje i zavarivanje.

  • Armaturne mreže
  • Obrađeni betonski čelik

  • Rešetkasti nosač – Binor
  • Armatura ( šipka, kotur )

Armaturne mreže imaju široku primenu u građevinarstvu. U visokogradnji se koriste za temelje, ploče, zidove, stepeništa, a u niskogradnji za puteve, mostove, potporne zidove, tunele i sl. U hidotrehnici se takođe koriste i to za brane i kanale. Zavarena armaturna mreža se izrađuje od orebrene hladno vučene čelične žice, prečnika ø4 – ø12 mm ili glatke hladno vučene čelične žice, prečnika ø4 – ø12 mm čije su mehaničke karakteristike propisane standardom SRPS C.B6.013: – konvencionalni napon tečenja minimum Rp0,2= 500 —N mm2 – zatezna čvrstoća (granica kidanja) minimum Rm = 560 —N mm2 – relativno izduženje minimum A11,3=6%

Obrađeni betonski čelik Betonsko gvožđe se obrađuje automatskim mašinama namenjenim za oblikovanje elemenata od žice u koturu, tako da prilikom obrade ne dolazi do nastanka otpada ali i od šipki. Važna osobina ovih mašina je mogućnost proizvodnje bilo kakve uzengije, ravne šipke i masivnog oblika, savijene na obe strane nagore, do maksimalne dužine od 15m. Generalno, u mogućnosti smo da Vam ponudimo sve vrste obrade, od proste preko srednje složene, pa sve do složene obrade, odnosno možemo da odgovorimo svakom Vašem zahtevu po pitanju obrade betonskog gvožđa. Najveća prednost naseg armiračkog pogona su najmodernije mašine koje koristimo za obradu i što smo u mogućnosti da radimo do ø 22 bez otpada

Rešetkasti nosač – Binor h9 i h12, standardne dužine (12 m), ali i po specifikaciji odnosno po dužini koju kupac zahteva. Ono što je jako bitno za ovaj proizvod je da poseduje sertifikat Br. 150 SC009 kojim se potvrdjuje da su zadovoljeni svi kriterijumi za ocenjivanje usaglašenosti definisani u Uredbi o tehničkim i drugim zahtevima za čelik za armiranje betona.