Usluga eloksaza metala nis

Proizvodnja aluminijumskih profila je samo jedna od delatnosti kojom se bavi Linija Tip Nis

ELOKSAŽA METALA

Eloksacija i elektrohemijsko bojenje metala su dvije različite metode za poboljšanje izgleda i svojstava metalnih površina.

Elektrohemijsko bojenje (anokolor) je postupak kojim se obojenje anodizirane površine aluminijuma postiže pomoću otopljenih metalnih soli u elektrolitičkom rešenju. Kao rezultat postupka, u porama anodiziranog sloja formiraju se pigmenti koji boje površinu aluminijuma.

  • Usluga eloksaže metala

Eloksaža
Eloksaža i elektrohemijsko bojenje se vrši po sopstvenoj karti i ton karti evropske asocijacije anodne oksidacije “EURAS” (koje su kompatibilne) počev od prirodne boje aluminijuma, preko svetle bronze, srednje bronze, tamne bronze do crne. Moguća je eloksaža aluminijumskih profila svih konstrukcija i dužine do 7,5m, a limova maksimalnih dimenzija 7,5 m x 2,0 m. Debljina oksidnog sloja eloksaže zavisi od zahteva kupca i namene profila. Kapacitet postrojenja je 150 tona aluminijumskih profila mesečno i projektovan je ne samo radi zadovoljenja potreba sopstvene proizvodnje već i radi vršenja usluga eksternim naručiocima. Tehnološki postupak se sastoji od sledećih faza:
– Mehaničke pripreme koja se vrši četkanjem profila , pri čemu se dobija uniformni izgled značajne površine profila;
– Hemijske pripreme kojom se vrši odmašćivanje i nagrizanje površine aluminijuma da bi se u kasnijoj fazi naneo kvalitetan sloj aluminijum oksida. Dodavanjem sredstva za satiniranje površine, na kraju ove faze dobija se fina svilenkasta površina aluminijuma.
Kvalitet anodnog sloja zavisi od kvaliteta aluminijuma, mehaničke i hemijske pripreme, koncentracije elektrolita, temperature i gustine struje.