usluga plastifikacije metala nis

Proizvodnja aluminijumskih profila je samo jedna od delatnosti kojom se bavi Linija Tip Nis

PLASTIFIKACIJA METALA

Plastifikacija metala je postupak koji se koristi za zaštitu i ukrasno oblaganje metalnih površina. Ovaj proces uključuje nanošenje polimernog premaza na metalnu površinu kako bi se zaštitila od korozije, habanja i drugih oštećenja.

Plastifikacija metala se često koristi u različitim industrijama, kao što su proizvodnja automobila, građevinski sektor, proizvodnja nameštaja, elektronika, itd.

  • Usluga plastifikacije metala

Plastifikacija
Površinska zaštita aluminijuma elektrostatičkim nanošenjem praha u pogonu Linija Tip vrši se u novom postrojenju koje garantuje ispunjenje strogih svetskih standarda.
Proizvodi od aluminijuma se plastificiiraju poliesterskim bojama u prahu koje se nanose elektrostatičkim putem
Moguće je plastificiranje aluminijumskih profila svih konfiguracija maksimalne dužine do 6,5 m i limova maksimalnih dimenzija 6,5m x 1m.
Tehnološki postupak hemijske pripreme sastoji se od sledećih faza:
– odmašćivanje,
– dezoksidacija,
– pasivizacija,
– sušenje toplim vazduhom.